Wykład o Przytułku Św. Franciszka Salezego

29 listopada gościliśmy p. Ewę Szczepańską – członka Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego oraz p. Janusza Kumalę – autora ekspertyzy budynku przy ul. Solec 36a, wykonawcę robót. Podczas dwóch spotkań zostały przedstawione efekty prac przeprowadzanych w ramach działań projektowych.  Młodzież klas pierwszych i drugich wysłuchała prelekcji o historii budynku i zapoznała się z jego dokumentacją archiwalną oraz współczesną. Jako przyszli technicy budownictwa i architektury, uczestnicy spotkania mieli niepowtarzalna okazję porównania szeregu rysunków architektonicznych, ilustrujących rozbudowę Przytułku na przestrzeni 120 lat.  Szczególne zainteresowanie wzbudziły XIX-wieczne szkice i plany architektoniczne. Można było je zaprezentować,  ponieważ po  starannie wykonanych  zabiegach konserwatorskich, zostały one umieszczone w specjalnych ochronnych opakowaniach. Umożliwiło to bezpieczną ekspozycję na stanowisku zaimprowizowanym w szkolnej bibliotece. Prelekcjom towarzyszyła, prezentowana w szkolnym holu, wystawa plansz edukacyjnych o 120 . latach działań filantropijnych Towarzystwa.
Przedstawiona lekcja niewątpliwie zainspirowała młodych adeptów sztuki budownictwa i architektury do  pogłębiania specjalistycznej wiedzy.

 • archiwalia_01.JPG
 • archiwalia_02.JPG
 • archiwalia_03.JPG
 • archiwalia_04.JPG
 • archiwalia_05.JPG
 • archiwalia_06.JPG
 • archiwalia_07.JPG
 • archiwalia_08.JPG
 • archiwalia_09.JPG
 • archiwalia_10.JPG
 • archiwalia_11.JPG
 • archiwalia_12.JPG
 • archiwalia_13.JPG
 • archiwalia_14.JPG
 • archiwalia_15.JPG
 • archiwalia_16.JPG
 • archiwalia_17.JPG
 • archiwalia_18.JPG
 • archiwalia_19.JPG
 • archiwalia_20.JPG
 • archiwalia_21.JPG
 • archiwalia_22.JPG