Wyjście na Politechnikę Warszawską - 23 maja 2019 r.

Grupa 60 uczniów klas pierwszych i drugich  wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych uczestniczyła w szkoleniu Innowacja w budownictwie w ramach  Projektu  "Podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli szkół średnich niezbędnych w budownictwie"  na Politechnice Warszawskiej. Uczniowie uczestniczyli w  wykładach dotyczących m.in. Czy beton być innowacyjny, Konstrukcje metalowo szklane, innowacja w drogownictwie. Oraz w praktycznym  spotkaniu  z przedstawicielem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, spotkanie dotyczyło,  m.in. praktyk zawodowych niezbędnych do uzyskania uprawnień budowlanych dla absolwenta technikum budowlanego i młodego inżyniera.

 • PW_23_05_01.jpg
 • PW_23_05_02.jpg
 • PW_23_05_03.jpg
 • PW_23_05_04.jpg
 • PW_23_05_05.jpg
 • PW_23_05_06.jpg
 • PW_23_05_07.jpg
 • PW_23_05_08.jpg
 • PW_23_05_09.jpg
 • PW_23_05_10.jpg
 • PW_23_05_11.jpg
 • PW_23_05_12.jpg
 • PW_23_05_13.jpg
 • PW_23_05_14.jpg
 • PW_23_05_15.jpg
 • PW_23_05_16.jpg
 • PW_23_05_17.jpg
 • PW_23_05_18.jpg
 • PW_23_05_19.jpg
 • PW_23_05_20.jpg