Wycieczka śladami Mączeńskiego

W tegorocznej wycieczce „Śladami prof. Z. Mączeńskiego” uczestniczyły trzy klasy: II A, II E i II G. Pierwszy etap wycieczki to dom własny prof. Mączeńskiego, potem gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej w alei Szucha, i jako ostatni etap wycieczki, dawna Izba Przemysłowo – Handlowa, a dziś Kancelaria Prezydenta RP przy ul Frascati 1. Wycieczka jest zawsze okazją do rozmowy o naszym patronie, o historii II Rzeczypospolitej, o architekturze i stylach architektonicznych, cechach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, technologii tradycyjnej w budownictwie.
W tym roku tematem który poruszyliśmy na wycieczce była także kompozycja elewacji wejściowej ( symetria, proporcje, równowaga) i detal architektoniczny (okna, nadproża, balustrady, attyki, belwederki wieńczące dach) do którego tak ogromną wagę przywiązywał prof. Z. Mączeński.

prof. Krystyna Kowalewska.

  • sladami.jpeg
  • sladami_01.png
  • sladami_02.png
  • sladami_03.png