Tydzień Studencki na Politechnice Warszawskiej

Uczniowie klas trzecich i czwartych w dniach 25 - 29 marca 2019 r. wzięli udział w Studenckim Tygodniu na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Zajęcia te odbyły się w ramach opracowanego przez Wydział Inżynierii Lądowej projektu "Podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli szkół średnich niezbędnych w budownictwie". Projekt ten jest finansowany z Funduszy Unii Europejskiej.
Nasi uczniowie brali udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Tematy dotyczyły między innymi:

 • technologii betonów specjalnych
 • mechaniki konstrukcji
 • podstaw budownictwa podziemnego
 • geologii inżynierskiej
 • betonu architektonicznego i fotobetonu
 • konstrukcji drewnianych i betonowych
 • wytrzymałości materiałów

Zajęcia te przybliżyły naszym uczniom tematykę z jaką spotykają się studenci Politechniki Warszawskiej i zachęciły ich do studiowania na Wydziale Inżynierii Lądowej.

 • PW_czwarte_01.jpg
 • PW_czwarte_02.jpg
 • PW_czwarte_03.jpg
 • PW_czwarte_04.jpg
 • PW_czwarte_05.jpg
 • PW_czwarte_06.jpg
 • PW_czwarte_07.jpg
 • PW_czwarte_08.jpg
 • PW_czwarte_09.jpg
 • PW_czwarte_10.jpg
 • PW_czwarte_11.jpg
 • PW_czwarte_12.jpg
 • PW_czwarte_13.jpg
 • PW_czwarte_14.jpg
 • PW_czwarte_15.jpg
 • PW_czwarte_16.jpg