Szkolenie na temat organizacji wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych

W ramach współpracy firmy Erbud S.A. i Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 w Warszawie dn. 26.10.2017 w naszej szkole odbyło się spotkanie szkoleniowe dla uczniów klas trzecich technikum, którego tematem była „Organizacja wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych”. Nie był on przypadkowy, bowiem wpisuje się w treści nauczania. Zajęcia prowadziła pani Kamila Owczarska – zastępca kierownika kontraktu na jednej z inwestycji firmy Erbud S.A. – osiedle Port Żerań. Wykład odnosił się do tego, czym jest prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, a w szczególności warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Omówione zostały normy budowlane zarówno polskie jak i europejskie dotyczące konstrukcji betonowych, z naciskiem na właściwości techniczne betonu, jego wytrzymałości na ściskanie, które badane jest na próbkach w kształcie walca jak i sześcianu (zgodnie z Eurokodami). W dalszej części wykładu pani Kamila Owczarska skupiła się na technologii robót betonowych, m.in. na:

 • przygotowaniu zbrojenia oraz przygotowaniu i transporcie mieszanki betonowej,
 • przygotowaniu deskowania, montażu zbrojenia i układania mieszanki betonowej (zarówno w okresie letnim jak i zimowym),
 • pielęgnacji ułożonego betonu i demontażu deskowania.

Na koniec prezentacji pani Kamila Owczarska pokazała nam zdjęcia, które nawiązywały do treści wykładu. Zdobytą wiedzę z pewnością wykorzystamy na przedmiotach zawodowych, takich jak organizacja i technologia robót budowlanych. Najbardziej aktywne osoby zostały nagrodzone drobnymi upominkami od firmy Erbud S.A.

Uczniowie klas III

 • erbud_01.JPG
 • erbud_02.JPG
 • erbud_03.JPG
 • erbud_04.JPG
 • erbud_05.JPG
 • erbud_06.JPG
 • erbud_07.JPG
 • erbud_08.JPG
 • erbud_09.JPG