Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w naszej Szkole

W związku z obchodzoną w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, dnia 28 września, czyli w przeddzień Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, odbyło się w naszej szkole „Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.
Podczas trzeciej godziny lekcyjnej wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami oddawali się lekturze Przedwiośnia – powieści historycznej, będącej przykładem pewnego sposobu myślenia o miejscu człowieka w społeczeństwie. Powieść ta jest świadectwem niepokoju pisarza o Polskę i o losy jej obywateli. O losach narodu i państwa zawsze będą decydować ludzie. Od takich właśnie ludzi zależeć będzie rozwój społeczeństw, ich dobrobyt i szczęście. Istnieje więc potrzeba zapoznawania młodzieży z literaturą, w której takie postawy są prezentowane.
W tym roku szkolnym do akcji Głośnego Czytania zorganizowanej przez bibliotekę szkolną włączyli się nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także inni pracownicy szkoły, którzy podczas swojej pracy znaleźli chwilę odprężenia. Z lekturą Przedwiośnia w ręku zastaliśmy na szkolnym korytarzu Panią Pedagog, zaś w swoim pokoju oddawała się jej także Pani Specjalistka ds. kadrowych. Nawet Pani Pielęgniarka, wraz z młodzieżą przebywającą akurat w gabinecie, czytała głośno Przedwiośnie. Natomiast uczniowie odbywający lekcje wychowania fizycznego na Agrykoli czytali utwór na świeżym powietrzu.
Była to wprawdzie jedna godzina lekcyjna, lecz jednocząca całą społeczność szkolną przy słowach wielkiego pisarza i zachęcająca do dokończenia – wciąż aktualnej – powieści już w zaciszu domowym, a może także sięgnięcia po inne jego dzieła.
Jak pisał Artur Hutnikiewicz w „Bibliotece Analiz Literackich” wszak „ „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego jest i pozostanie na zawsze przykładem literatury, która pragnie być nie tylko sztuką i pięknem, ale jednocześnie pomagać swemu narodowi w jego przemianach i postępie dziejowym”.

Zespół Biblioteki Szkolnej

 • czytanie_01.JPG
 • czytanie_02.JPG
 • czytanie_03.JPG
 • czytanie_04.JPG
 • czytanie_05.JPG
 • czytanie_06.JPG
 • czytanie_07.JPG
 • czytanie_08.JPG
 • czytanie_09.JPG
 • czytanie_10.JPG
 • czytanie_17.jpg
 • czytanie_18.jpg
 • czytanie_11.JPG
 • czytanie_12.JPG
 • czytanie_13.JPG
 • czytanie_14.JPG
 • czytanie_15.jpeg
 • czytanie_16.jpeg