Jubileusz 100-lecia szkoły

W dniach 26 i 27 października świętowaliśmy 100 – lecie istnienia szkoły, niegdyś zwanej Technikum Budowlanym, dziś Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego. W przygotowanie oprawy święta zaangażowała się cała społeczność Zespołu Szkół nr 23.
Pierwszego dnia obchody jubileuszu zainicjowała uroczysta Msza Święta intencyjna w Archikatedrze Św. Jana, celebrowana przez metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza. Wzięli w niej udział m. in. nauczyciele dyrekcja, administracja, uczniowie i ich rodzice. W czasie liturgii ksiądz kardynał dokonał poświęcenia nowego sztandaru technikum.
Druga część obchodów obywała się w budynku szkoły. Na uroczystość przybyli znakomici goście, tacy jak pan Krzysztof Czubaszek – burmistrz Dzielnicy Śródmieście, pan Łukasz Kasprzak – naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich dzielnicy Śródmieście, pani Barbara Krępska – naczelnik Wydziału Szkół Ponadgimnazjalnych i Kształcenia Ustawicznego Biura Edukacji, pan Jerzy Gumiński - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, pan Leszek Rafalski - Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (absolwent szkoły), pan Grzegorz Jemielita – były dziekan Politechniki Warszawskiej, a obecnie wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (absolwent szkoły). Poza nimi licznie grono tworzyli emerytowani nauczyciele oraz obecnie pracujący, uczniowie i rodzice. Zgromadzeni mieli przyjemność wysłuchania wielu ciepłych słów pod adresem najstarszej budowlanki, które skierowali do nas prelegenci. Po przemówieniach pani dyrektor Barbara Krakós, w dowód uznania dla pracy członków grona pedagogicznego technikum, wręczyła im pamiątkowe medale.
W trzecie części uroczystości wystąpiła młodzież z programem artystycznym, w którym przypomniała historię odbudowy Warszawy po II wojnie światowej, w którą trwale wpisali się absolwenci naszego technikum. Narrację i recytację ubarwiały piosenki z lat powojennych oraz współczesne, ukazujące wysiłek budowniczych. Po nich goście jubileuszu mogli obejrzeć przedstawienie teatralne w satyryczny sposób ukazujące losy potencjalnych absolwentów budowlanki.
Następny świąteczny dzień należał do Stowarzyszenia Absolwentów, które zorganizowało w budynku przy ul. Górnośląskiej 31 zjazd absolwentów. Wychowankowie technikum chętnie dzielili się ze zgromadzonymi swoimi wspomnieniami z lat szkolnych. Wspaniałym widokiem była radość na twarzach absolwentów, zwłaszcza tych najstarszych wiekiem, ze wspólnego spotkania w murach szkoły.
W imieniu całej społeczności Zespołu Szkół nr 23 życzymy szkole kolejnych jubileuszy świętowanych równie pięknie jak 100 – lecie. Jesteśmy zaszczyceni, że to naszemu pokoleniu przypadło w udziale obchodzenie takiej rocznicy. 

Magda Grabarczyk z klasy 3G

 • jubileusz_01.JPG
 • jubileusz_01a.jpg
 • jubileusz_02.JPG
 • jubileusz_02a.jpg
 • jubileusz_02b.jpg
 • jubileusz_03.JPG
 • jubileusz_03a.jpg
 • jubileusz_04.JPG
 • jubileusz_05.JPG
 • jubileusz_05a.jpg
 • jubileusz_06.JPG
 • jubileusz_06a.jpg
 • jubileusz_06b.jpg
 • jubileusz_06c.jpg
 • jubileusz_07.JPG
 • jubileusz_07a.jpg
 • jubileusz_08.JPG
 • jubileusz_08b.jpg
 • jubileusz_08c.jpg
 • jubileusz_09.JPG
 • jubileusz_10.JPG
 • jubileusz_11.JPG
 • jubileusz_12.JPG
 • jubileusz_12a.jpg
 • jubileusz_12b.jpg
 • jubileusz_13.JPG
 • jubileusz_13a.jpg
 • jubileusz_13b.jpg
 • jubileusz_13c.jpg
 • jubileusz_13d.jpg
 • jubileusz_13e.jpg
 • jubileusz_14.JPG
 • jubileusz_14a.jpg
 • jubileusz_14b.jpg
 • jubileusz_14c.jpg
 • jubileusz_15.JPG
 • jubileusz_16.JPG
 • jubileusz_17.JPG
 • jubileusz_18.JPG
 • jubileusz_19.JPG
 • jubileusz_20.JPG
 • jubileusz_21.JPG
 • jubileusz_22.JPG
 • jubileusz_23.JPG
 • jubileusz_23a.jpg
 • jubileusz_24.JPG
 • jubileusz_24a.jpg
 • jubileusz_24b.jpg
 • jubileusz_24c.jpg
 • jubileusz_24d.jpg
 • jubileusz_24e.jpg
 • jubileusz_25.JPG
 • jubileusz_25a.jpg
 • jubileusz_25b.jpg
 • jubileusz_26.JPG
 • jubileusz_26a.jpg
 • jubileusz_26b.jpg
 • jubileusz_27.JPG
 • jubileusz_27a.jpg
 • jubileusz_2_01.JPG
 • jubileusz_2_02.JPG
 • jubileusz_2_03.JPG
 • jubileusz_2_04.JPG
 • jubileusz_2_05.JPG
 • jubileusz_2_06.JPG
 • jubileusz_2_07.JPG
 • jubileusz_2_08.JPG
 • jubileusz_2_09.JPG
 • jubileusz_2_10.JPG
 • jubileusz_2_11.JPG
 • jubileusz_2_12.JPG
 • jubileusz_2_13.JPG
 • jubileusz_2_14.JPG
 • jubileusz_2_15.JPG