Patron Szkoły

prof. Zdzisław Antoni Mączeński (14.X.1878 - 17.VI.1961) 

maczenski.jpgWybitny polski architekt. W 1903 r. uzyskał w Warszawie tytuł budowniczego, a w 1908 dyplom inżynierski na podstawie egzaminu w Ministerstwie Robót Publicznych w Wiedniu. W 1921 zdobył pełne uprawnienia budowlane, a w 1927 r. dyplom inżyniera architekta w Politechnice Warszawskiej. 
Jego twórczość architektoniczną przed pierwszą wojną światową cechuje nawiązanie do form historycznych, głównie do tzw. stylu nadwiślanego. W swoich projektach wprowadzał proste konstrukcje i układy funkcjonalne oraz powiązanie formy budynków z krajobrazem. Brał udział w wielu konkursach, uzyskując nagrody:

 • 1909 r. - III nagroda za projekt kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi w Warszawie oraz I nagroda za projekt kościoła w Limanowej;
 • 1910 r. - II nagroda za projekt elewacji domu A. Johna na Placu Zamkowym;
 • 1911 r. - I nagroda za projekt kościoła w Mąkoszynie, II nagroda za kościół we Włocławku oraz I nagroda za projekt kaplicy przytułku Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Bethania przy ul. Chmielnej;
 • 1912 r. - II nagroda na Wystawie Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym w Krakowie za projekt domu dla średnio zamożnej rodziny;
 • 1913 r. - III nagroda za projekt dworu w Niegowici.

W okresie międzywojennym Z. Mączeński był jednym z czołowych architektów warszawskich. Zmienił styl, stosował najczęściej zmodernizowane formy klasyczne oraz wykorzystywał dekoracyjne walory materiałów budowlanych. Opracował projekty kilkudziesięciu budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych, kościołów. Były to m. in.:

 • 1922 r. - szkoła w Pabianicach;
 • 1923 r. - gmach Polskiej Krajowej Kasy pożyczkowej w Bydgoszczy i Inowrocławiu;
 • 1924/1925 - szkoły w Warszawie przy ul. Białołęckiej, Konwiktorskiej i Wolskiej;
 • 1925 r. - I nagroda w konkursie na projekt gmachu Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego przy Al. Szucha;
 • 1929 r. - gmach Izby Przemysłowo-Handlowej przy ul. Frascati w Warszawie;
 • 1936 r. - kościół parafialny Św. Szczepana w Krakowie.

W 1946 r. został profesorem nadzwyczajnym budownictwa ogólnego Politechniki Warszawskiej, w 1948 profesorem zwyczajnym, a w 1950 r. otrzymał Doktorat Honoris Causa tej uczelni. W latach 1945 - 1946 i 1948 - 1950 był dziekanem Wydziału Architektury, w okresie od 1946 do 1948 prorektorem uczelni.
Zdzisław Mączeński był autorem wielu prac i artykułów, ważniejsze z nich to: Budownictwo szkolne, Szkoły publiczne powszechne pierwszego stopnia, Podręcznik budownictwa, Podręcznik budowy dla architektów, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym. 

Szczegółowe informacje z życia profesora Zdzisława Mączeńskiego