Osiągnięcia

Rok szkolny 2014/2015

 • Finalista II Edycji Olimpiady Budowlanej zorganizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Paweł Karlicki - klasa IV A

Rok szkolny 2013/2014

 • 5 uczniów zostało finalistami I Edycji Olimpiady Budowlanej zorganizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu (Eryk Sobkiewicz - klasa III C, Łukasz Grudkowski - klasa III A, Maciej Śliwa - klasa III C, Kamil Banasiewicz - klasa III A oraz Kamil Banasiewicz - klasa II B)
 • Patryk Sadowski, Sławomir Zych - zajęcie III miejsca w regionalnym konkursie "Buduj z pasją". Reprezentowanie Mazowsza na zawodach centralnych - zajęcie II miejsca w Polsce 

Rok szkolny 2012/2013

 • Tomasz Włodarski - stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Patryk Sadowski, Sławomir Zych - zajęcie I miejsca w regionalnym konkursie "Buduj z pasją". Reprezentowanie Mazowsza na zawodach centralnych w Sosnowcu (VI miejsce)  
 • Uzyskanie przez uczniów klas czwartych najlepszych wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - 85% zdawalności.
  • Wyniki egzaminu zawodowego podane przez OKE dla technika budownictwa: kraj - 62%; województwo mazowieckie - 61%; Warszawa - 55%
 • Zdawalność egzaminu maturalnego - 94%

Rok szkolny 2011/2012

 • Konrad Paniec uzyskał tytuł FINALISTY XXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych; nagroda - wstęp wolny na wybrane kierunki studiów.
 • Paweł Karlicki - stypendium Prezesa Rady Ministrów

Rok szkolny 2010/2011

 • Bogumił Panuciak uzyskał tytuł LAUREATA XXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych; nagroda - wstęp wolny na wybrane kierunki studiów.

Rok szkolny 2008/2009

 • Krzysztof Paradowski uzyskał tytuł FINALISTY XXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; nagroda - wstęp wolny na wybrane kierunki studiów.

Rok szkolny 2004/2005

 • „Turniej Młodych Mistrzów Techniki” Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów:
  • dziewięciu laureatów - za prace: „MIkroorganizmy - wrogowie czy przyjaciele”, „Funkcjonowanie ekosystemu wodnego zbiorników wód”, „Możliwość wykorzystania roślin do zasiedlania wysypisk odpadów komunalnych”, „Możliwość zastosowania przydomowych oczyszczalni ścieków”, „Pomniki przyrody na terenie m. st. Warszawy” ; nagrody - wolny wstęp na wybrane kierunki studiów
 • Konkurs Międzyszkolny „Najlepsza Praca Dyplomowa”, dla absolwentów Techników Budowlanych i Techników Ochrony Środowiska, organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Zarząd Oddziału Warszawskiego:
  • trzy osoby nagrodzone, dwie wyróżnione
 • Konkurs Prac Dyplomowych „Technologie Przyjazne dla Środowiska” organizowany przez Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
  •  jeden uczeń nagrodzony i dwoje uczniów wyróżnionych

Rok szkolny 2003/2004

 • „Turniej Młodych Mistrzów Techniki” Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów:
  •  czterech laureatów - za prace: „Możliwość zastosowania wybranych gatunków roślin na złożu kompostowym” oraz „Modernizacja naukowo-badawczej stacji wodociągowej SGGW w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 166” ; nagrody - wolny wstęp na wybrane kierunki studiów
 • Konkurs Międzyszkolny „Najlepsza Praca Dyplomowa”, dla absolwentów Techników Budowlanych i Techników Ochrony Środowiska, organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Zarząd Oddziału Warszawskiego:
  • dwie osoby wyróżnione

Rok szkolny 2002/2003

 • Konkurs Międzyszkolny „Najlepsza Praca Dyplomowa”, dla absolwentów Techników Budowlanych i Techników Ochrony Środowiska, organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Zarząd Oddziału Warszawskiego:
  • dwie osoby nagrodzone
 • Konkurs Międzyszkolny „Najlepsza Praca Dyplomowa”, dla absolwentów Techników Budowlanych i Techników Ochrony Środowiska, organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Zarząd Oddziału Warszawskiego:
  • dwie osoby nagrodzone

Rok szkolny 2001/2002

 • „Turniej Młodych Mistrzów Techniki” Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów:
  • jeden laureat z wyróżnieniem ogólnopolskim - za pracę „Dom na miarę XXI wieku”; nagroda - wolny wstęp na wybrane kierunki studiów
 • Konkurs Międzyszkolny „Najlepsza Praca Dyplomowa”, dla absolwentów Techników Budowlanych i Techników Ochrony Środowiska, organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Zarząd Oddziału Warszawskiego:
  • dwie osoby wyróżnione
 • Konkurs Prac Dyplomowych „Technologie Przyjazne dla Środowiska” organizowany przez Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
  •  dwoje uczniów wyróżnionych

Rok szkolny 2000/2001

 • „Turniej Młodych Mistrzów Techniki” Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów:
  •  czterech laureatów - za prace „Przydomowa oczyszczalnia ścieków EKOPAN 1A” oraz „Oczyszczalnie korzeniowe”; nagrody - wolny wstęp na wybrane kierunki studiów
 • Konkurs Międzyszkolny „Najlepsza Praca Dyplomowa”, dla absolwentów Techników Budowlanych i Techników Ochrony Środowiska, organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Zarząd Oddziału Warszawskiego:
  • dwie osoby nagrodzone
 • Konkurs Prac Dyplomowych „Technologie Przyjazne dla Środowiska” organizowany przez Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
  •  dwoje uczniów nagrodzonych