Obchody 100-lecia Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Z. Mączeńskiego

26 października 2018 r. - Uroczystość Centralna Szkoły

-        Godz. 9:00 – Msza Święta Intencyjna w Archikatedrze Św. Jana na Starym Mieście, podczas której nastąpi uroczyste poświęcenie sztandaru szkoły

-        Godz.. 11:30 – obchody jubileuszu na terenie szkoły z zaproszonymi gośćmi (m.in. program artystyczny, okolicznościowe wystawy)

27 października 2018 r. – XII Zjazd Absolwentów Szkoły

-        Od godz. 14:30 – uroczystości związane z 60-leciem Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły (m.in. spotkania absolwentów, okolicznościowe wystawy)

UWAGA
Zaproszeni na uroczystość w dniu 26 października 2018 r. absolwenci szkoły nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jubileuszem.