Historia Szkoły

Z historii szkoły

1918 - Powstanie szkoły pod nazwą Królewsko-Polska Średnia Szkoła Budowlana w Warszawie, przy ul. Kopernika 28 i ul. Chmielnej 52Założycielem i pierwszym dyrektorem był inż. Alfons Gravier.Szkołę uruchomiono w dniu 15 października 1918 roku. 
1925 - Przemianowanie szkoły na Państwową Szkołę Budownictwa w Warszawie
 
1927 - Zakończenie budowy własnego gmachu szkoły (skrzydła od ul. Chałubińskiego i od ul. Hożej 88)
 
1937 - Przemianowanie szkoły na Państwowe Liceum Budowlane w Warszawie
 
1940 - 1 września 1940 roku - uruchomienie w Warszawie Szkoły Budowlanej pod nazwą: "Staatliche Fachschule für Bauwesen in Warschau" co przetłumaczono na język polski: Państwowa Szkoła Budowlana II-stopnia w Warszawie.
Siedzibą szkoły w okresie okupacji był gmach Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
 
1945 - Państwowe Liceum Budowlane w Warszawie.
Wznowienie działalności po okupacji niemieckiej we wrześniu 1945 roku w budynku przy ul. Wspólnej 81 i ul. Hożej 88
 
1950 - Technikum Budowlane (4-letnie).
Zmiana nazwy szkoły w wyniku reorganizacji.
 
1951 - Technikum Budowlane Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego.
Kolejna zmiana nazwy szkoły i przeniesienie siedziby na ul. Górnośląską 31
 
1955 - Technikum Budowlane.
Zmiana nazwy szkoły w ramach porządkowania nazw.
 
1958 - Powstanie Szkoły Rzemiosł Budowlanych nr 2
 
1963 - Technikum Budowlane nr 1
Zmiana nazwy szkoły w ramach porządkowania nazw i numeracji szkół
 
1964 - Nadanie szkole imienia prof. Zdzisława Mączeńskiego.
Od tej pory pełna nazwa szkoły brzmiała: Technikum Budowlane nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego.
Szkoła otrzymała swój sztandar.
 
1967 - Przekształcenie Szkoły Rzemiosł Budowlanych nr 2 (3-letniej) w Zasadniczą Szkołę Budowlaną nr 2 (2-letnią)
 
1984 - Połączenie wszystkich szkół pracujących przy ul. Górnośląskiej 31 w Zespół Szkół Budowlanych nr 3
 
2002 - Technikum Budowlane nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego przekształca się w ponadgimnazjalne Technikum nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego.
Szkoła kształci uczniów w zawodach: technik budowlany oraz technik ochrony środowiska.
Szkoła została przyjęta do Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce (24 października 2002 r.)
 
2003   Jubileusz 85-lecia Szkoły.
Dziewiąty Zjazd Absolwentów.
 
2008   Powrót do pierwotnej nazwy szkoły: Technikum Budowlane nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego
 
2008 - Jubileusz 90-lecia Szkoły.
Dziesiąty Zjazd Absolwentów.
2013 - Jubileusz 95-lecia Szkoły.
Jedenasty Zjazd Absolwentów
2016 - Szkoła zmienia nazwę na Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego