Grono pedagogiczne

Wykaz kadry pedagogicznej
Technikum Budownictwa i Architektury nr 1
w roku szkolnym 2017/2018

Kadra kierownicza:
Dyrektor – mgr inż. arch Krakós Barbara
Wicedyrektor – mgr Dębowska Grażyna
Kierownik szkolenia praktycznego – mgr Wasilewska Magdalena

język polski:
mgr Marcinkowska Irena – nauczyciel dyplomowany
mgr Radziwanowska Anna – nauczyciel dyplomowany
mgr Włodarczyk Katarzyna - nauczyciel dyplomowany 

język angielski:
mgr Brzezińska Agnieszka - nauczyciel dyplomowany
mgr Ciurzyńska Elżbieta - nauczyciel dyplomowany
mgr Modzelewska Hanna – nauczyciel dyplomowany
dr Ochmańska Jolanta – nauczyciel dyplomowany
mgr Pełka Małgorzata - nauczyciel mianowany
mgr Wasilewska Magdalena – nauczyciel dyplomowany

język niemiecki:
mgr Sztylka Bożena – nauczyciel dyplomowany

język włoski
mgr Misiąg Żaneta - nauczyciel kontraktowy
mgr Kopulska Iwona - nauczyciel dyplomowany
mgr Pełka Małgorzata - nauczyciel mianowany

język rosyjski:
mgr Mamcarz Barbara - nauczyciel dyplomowany

historia, historia i społeczeństwo:
mgr Jenderko Dariusz - nauczyciel dyplomowany
mgr Sierawski Artur - nauczyciel kontaktowy
mgr Sieszycki Piotr - nauczyciel dyplomowany

wiedza o społeczeństwie:
mgr Sieszycki Piotr – nauczyciel dyplomowany

wiedza o kulturze:
mgr Marcinkowska Irena - nauczyciel dyplomowany

matematyka:
mgr Lechniak Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
mgr Olech Anna – nauczyciel kontraktowy

fizyka i astronomia:
mgr Nowak Iwona– nauczyciel stażysta

chemia:
dr Ochmańska Jolanta – nauczyciel dyplomowany

biologia:
mgr Dzikowicki Mirosław – nauczyciel mianowany

geografia:
mgr Mitura Anna – nauczyciel kontraktowy

podstawy przedsiębiorczości:
mgr Kurlanda Krzysztof - nauczyciel dyplomowany

informatyka:
mgr Dębowska Grażyna – nauczyciel dyplomowany

wychowanie fizyczne:
mgr Golonka Wiesław – nauczyciel dyplomowany
mgr Obłękowska Izabella – nauczyciel dyplomowany
mgr Pawłowski Tadeusz – nauczyciel mianowany
mgr Strycharz Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
mgr Tracz Dorota – nauczyciel kontraktowy

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Kościuk Żaneta - nauczyciel mianowany

religia/etyka:
mgr ks. Dmochowski Konrad – nauczyciel kontraktowy
mgr Starzyński Waldemar – nauczyciel mianowany
mgr Stelmach Maja - nauczyciel kontraktowy

przedmioty zawodowe:
mgr inż. Bohater-Bukowska Jolanta – nauczyciel mianowany
mgr Domagała Patrycja - nauczyciel stażysta
inż. Jeziorowska Renata – nauczyciel kontraktowy
mgr inż. arch Kowalewska Krystyna - nauczyciel kontraktowy
mgr inż. Mirosław Kozłowski - nauczyciel mianowany
mgr inż. arch Krakós Barbara - nauczyciel dyplomowany
mgr inż. Lis Elżbieta - nauczyciel kontraktowy
mgr inż. Winiarska Malwina - nauczyciel kontraktowy

pedagog szkolny:
mgr Lang Tamara – nauczyciel dyplomowany
mgr Michałowska-Stelmasik Agnieszka – nauczyciel dyplomowany