Grono pedagogiczne

Wykaz kadry pedagogicznej
Technikum Budownictwa i Architektury nr 1
w roku szkolnym 2020/2021

Kadra kierownicza:
p.o . Dyrektor – mgr Dębowska Grażyna
Wicedyrektor – mgr Włodarczyk Katarzyna
Kierownik szkolenia praktycznego – mgr inż. Winiarska Malwina

język polski:
mgr Cłapa - Konopka Bogumiła - nauczyciel dyplomowany
mgr Łyczykowska Małgorzata - nauczyciel kontraktowy
mgr Miszczak Przemysław - nauczyciel kontraktowy
mgr Radziwanowska Anna – nauczyciel dyplomowany

język angielski:
mgr Awakowicz Agata - nauczyciel stażysta
mgr Borkowska Kamila - nauczyciel dyplomowany
mgr Kalbarczyk Karolina - nauczyciel kontraktowy
mgr Karolak Ewa - nauczyciel dyplomowany
mgr Leus Eliza - nauczyciel mianowany
mgr Modzelewska Hanna – nauczyciel dyplomowany
mgr Pełka Małgorzata - nauczyciel mianowany
mgr Smolak Ewa – nauczyciel dyplomowany
mgr Ziemianek Aleksandra - nauczyciel kontraktowy

język niemiecki:
mgr Janusz Grzegorz - nauczyciel kontraktowy
mgr Sztylka Bożena – nauczyciel dyplomowany

język włoski
mgr Kopulska Iwona - nauczyciel dyplomowany
mgr Pełka Małgorzata - nauczyciel mianowany
mgr Śliwińska Magdalena - nauczyciel stażysta

historia, historia i społeczeństwo:
mgr Błażewicz Krzysztof - nauczyciel dyplomowany
mgr Sierawski Artur - nauczyciel kontaktowy
mgr Snopkiewicz Barbara - nauczyciel dyplomowany

wiedza o społeczeństwie:
mgr Sieszycki Piotr – nauczyciel dyplomowany

matematyka:
mgr Grześkowiak Rafał - nauczyciel mianowany
mgr Lechniak Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
mgr Rynowiecka Anna - nauczyciel dyplomowany
mgr Wadas Daniel - nauczyciel kontraktowy

fizyka i astronomia:
mgr Nowak Iwona– nauczyciel mianowany
mgr Świetliczny Przemysław - nauczyciel mianowany

chemia:
mgr Nowak Maciej - nauczyciel stażysta
mgr Powałka Ewa - nauczyciel dyplomowany

biologia:
mgr Żurek Barbara - nauczyciel mianowany

geografia:
 

podstawy przedsiębiorczości:
mgr Kurlanda Krzysztof - nauczyciel dyplomowany

informatyka:
mgr Dębowska Grażyna – nauczyciel dyplomowany
mgr Kucharski Grzegorz - nauczyciel dyplomowany
mgr Majchert Marta - nauczyciel kontraktowy

wychowanie fizyczne:
mgr Golonka Paweł - nauczyciel kontraktowy
mgr Golonka Wiesław – nauczyciel dyplomowany
mgr Lewandowski Marek - nauczyciel mianowany
mgr Obłękowska Izabella – nauczyciel dyplomowany
mgr Pawłowski Tadeusz – nauczyciel mianowany
mgr Strycharz Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
mgr Tracz Dorota – nauczyciel mianowany

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Frąckiewicz Jacek - nauczyciel stażysta

religia/etyka:
mgr ks. Dmochowski Konrad – nauczyciel mianowany
mgr Obrębowska Bernadeta - nauczyciel mianowany
mgr Starzyński Waldemar – nauczyciel mianowany

filozofia
mgr Obrębowska Bernadeta - nauczyciel mianowany

przedmioty zawodowe:
inż. Jeziorowska Renata – nauczyciel kontraktowy
mgr inż. arch Kowalewska Krystyna - nauczyciel mianowany
mgr inż. Kwaśnik Magdalena - nauczyciel stażysta
mgr inż. Lis Elżbieta - nauczyciel mianowany
mgr inż. arch Mazur Łukasz - nauczyciel specjalista
inż. Pawłowicz Aneta - nauczyciel kontraktowy
mgr inż. Winiarska Malwina - nauczycie kontraktowy
mgr Witkowski Marcin - nauczyciel kontraktowy
mgr inż. Wiśniewska Barbara - nauczyciel specjalista
mgr inż. Zasada Ewelina - nauczyciel stażysta

pedagog szkolny:
mgr Michałowska-Stelmasik Agnieszka – nauczyciel dyplomowany
mgr Rzepecka Katarzyna - nauczyciel mianowany

biblioteka szkolna
mgr Goszczycka Agnieszka - nauczyciel mianowany
mgr Teler Aldona - nauczyciel mianowany