Dyrekcja Szkoły

Dyrekcja szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół nr 23
mgr  Katarzyna Włodarczyk

Wicedyrektor
mgr  Grażyna Dębowska

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Malwina Winiarska