Doradztwo zawodowe

konkurs_doradztwo.jpg

 

Zapraszamy  uczniów Zespołu Szkół nr 23 do udziału w konkursie wiedzy o zawodach „Mój wymarzony zawód” organizowanego przez  Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego.

Głównym celem konkursu jest pogłębianie wiedzy na temat zawodów na współczesnym rynku pracy, zainteresowania zawodami, w których kształcą technika, branżowe szkoły, szkoły policealne oraz uczelnie wyższe oraz  rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

 Tematyka konkursu  dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości, w tym zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły ponadpodstawowe oraz uczelnie wyższe.

 

Konkurs polega na przedstawieniu przez ucznia wymarzonego zawodu w wybranej przez ucznia formie:

 • Prezentacja - prezentacja multimedialna w wybranym przez siebie programie zapisana w PDF, licząca nie więcej niż 10 slajdów, do 50 MB
  lub
 • Film - nagranie filmu dowolną techniką. Czas trwania filmu do 3 minut. Film należy zamieścić na dowolnej platformie, np. YouTube, Vimeo.

  W pracy należy uwzględnić:
 • krótki rys historyczny zawodu i specyfikę pracy w danym zawodzie;
 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​kwalifikacje, umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu;
 • drogi kształcenia – szkoły, studia, kursy;
 • możliwości zatrudnienia;
 • informacje o znanych osobach wykonujących ten zawód i inne informacje/ciekawostki.
  Przy ocenie artystycznej komisja konkursowa będzie oceniała:
 • estetykę prezentowanych treści;
 • pomysłowość i oryginalność.
  Wybrani Uczestnicy zostaną zaproszeni do zaprezentowania swojej pracy w formie wypowiedzi ustnej na spotkaniu on-line z Kapitułą Konkursu.

Prace należy kierować do Szkolnego Koordynatora Doradztwa Zawodowego Doroty Kozak poprzez e-dziennik do 15.03.2021 r. Szkolna komisja przeprowadzi eliminacje wg opisanych kryteriów, wyłaniając najlepsze prace, które zostaną przesłane do II ogólnowarszawskiego etapu.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu:

d.kozak@zs23.edu.pl lub przez dziennik Vulcan

 

Regulamin konkursu