Biblioteka szkolna

Konkurs artystyczny na 100-lecie Niepodległości.

Ogłoszenie
Regulamin konkursu

Wystawa czasowa

Wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły zapraszamy do holu biblioteki na wystawę prac p. prof. Krzysztofa Błażewicza pt."Kresy wschodnie Rzeczypospolitej. Dwory i pałace polskie".
Prezentacja fotografii została wykonana przez p. prof. Krystynę Kowalewską i p. prof. Krzysztofa Błażewicza przy współpracy Zespołu Biblioteki.
ZAPRASZAMY!

Zespół Biblioteki