Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

5 IX 2018 r.   - zebranie informacyjno – organizacyjne dla klas pierwszych o godz. 17:00 w małej sali gimnastycznej, dla pozostałych klas  z wychowawcami w wyznaczonych salach
- godz. 18:00 - spotkanie z rodzicami klas maturalnych w dużej sali gimnastycznej - omówienie procedur egzaminu maturalnego
- godz. 19:00 - zebranie z przedstawicielami Rad Rodziców
 
19 IX 2018 r.   - zebranie rodziców klas pierwszych z psychologiem i pedagogiem
 
30 X 2018 r.   - zebranie rodziców wszystkich klas
 
21 XI 2018 r.   - zebranie rodziców wszystkich klas; w klasach maturalnych przekazanie informacji o proponowanych ocenach semestralnych
 
12 XII 2018 r.   - zebranie rodziców; w klasach maturalnych - przekazanie wyników klasyfikacji semestralnej; w klasach młodszych przekazanie informacji o proponowanych ocenach semestralnych
 
16 I 2019 r.   - zebranie rodziców klas I, II, III - przekazanie wyników klasyfikacji semestralnej; dla rodziców klas maturalnych - dzień otwarty
 
3 IV 2019 r.   - zebranie rodziców wszystkich klas; w klasach maturalnych przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych
 
24 IV 2019 r.   - zebranie rodziców klas I, II, III
 
29 V 2019 r.   - zebranie rodziców klas I, II, III - przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych
Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godzinie 17:00