Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

9 IX 2020 r.   - godz. 17:00 - spotkanie z wychowawcami klas drugich
- godz. 17:30 - spotkanie z wychowawcami pozostałych klas
 
16 IX 2020 r.   - zebranie przedstawicieli do rady rodziców z dyrekcją szkoły
 
28 X 2020 r.   - zebranie rodziców wszystkich klas
 
13 I 2021 r.   - zebranie rodziców wszystkich klas
 
10 III 2021 r.   - zebranie rodziców wszystkich klas
 
14 IV 2021 r.    - zebranie z rodzicami klas maturalnych; pozostałe klasy - Dzień Otwarty
 
9 VI 2021 r.   - zebranie rodziców klas I, II, III - przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych
Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godzinie 17:00

Z powodu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą odbywać się w sposób zdalny.