Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

6.IX.2017 r.   - zebranie informacyjno – organizacyjne dla klas pierwszych o godz. 17:00 w małej sali gimnastycznej, dla pozostałych klas  z wychowawcami w wyznaczonych salach
- godz. 18:00 - spotkanie z rodzicami klas maturalnych w dużej sali gimnastycznej - omówienie procedur egzaminu maturalnego
- godz. 19:00 - zebranie z przedstawicielami Rad Rodziców
 
13.IX.2017 r.   - zebranie rodziców klas pierwszych z psychologiem i pedagogiem
 
25.X.2017 r.   - zebranie rodziców wszystkich klas
 
22.XI.2017 r.   - zebranie rodziców wszystkich klas; w klasach maturalnych przekazanie informacji o proponowanych ocenach semestralnych
 
13.XII.2017 r.   - zebranie rodziców; w klasach maturalnych - przekazanie wyników klasyfikacji semestralnej; w klasach młodszych przekazanie informacji o proponowanych ocenach semestralnych
 
10.I.2018 r.   - zebranie rodziców klas I, II, III - przekazanie wyników klasyfikacji semestralnej; dla rodziców klas maturalnych - dzień otwarty
 
4.IV.2018 r.   - zebranie rodziców wszystkich klas; w klasach maturalnych przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych
 
25.IV.2018 r.   - zebranie rodziców klas I, II, III
 
30.V.2018 r.   - zebranie rodziców klas I, II, III - przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych
Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godzinie 17:00