Zajęcia praktyczne

Zajęcia z Centrum Kształcenia Zawodowego w roku szkolnym 2021/2022

klasa  2AT, 3AT, 3A - poniedziałek
klasa  3ET, 3KT,  3E - wtorek
klasa  2GT, 3GT, 3G - czwartek
klasa  2HT, 3HT, 3K - piątek