Zajęcia praktyczne

Zajęcia z Centrum Kształcenia Praktycznego w roku szkolnym 2018/2019

klasa 2A - poniedziałek
klasa 2E - wtorek
klasa 2G - piątek