Wychowawcy

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2018/2019

I A   Małgorzata Lechniak
I E   Błażewicz Krzysztof
I G   Karolak Ewa
I H   Smolak Ewa
I K   Sieszycki Piotr
II A  Bożena Sztylka
II E  Kowalewska Krystyna
II G  Sierawski Artur
III A   Małgorzata Pełka
III E   Małgorzata Strycharz
III G   Dorota Tracz
IV A  Elżbieta Lis
IV E   Jolanta Bukowska-Bohater