Wychowawcy

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021

I AT - Nowak Iwona
I ET - Pawłowski Tadeusz
I GT - Kwaśnik-Sukiennik Magdalena
I KT - Witkowski Marcin

II AT - Pełka Małgorzata
II GT - Tracz Dorota
II HT - Golonka Paweł

III AT - Pawłowicz Aneta
III ET - Kowalewska Krystyna
III GT - Grześkowiak Rafał
III HT - Janusz Grzegorz
III KT - Zasada Ewelina

III A  - Lis Elżbieta
III E - Sieszycki Piotr
III G - Modzelewska Hanna
III K - Miszczak Przemysław
IV A -  Małgorzata Lechniak
IV E - Błażewicz Krzysztof
IV G - Karolak Ewa
IV H - Smolak Ewa