Wychowawcy

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018

I A   Bożena Sztylka
I E   Anna Olech
I G   Jolanta Ochmańska
II A  Małgorzata Pełka
II E  Małgorzata Strycharz
II G  Malwina Winiarska
III A   Elżbieta Lis
III E   Jolanta Bukowska-Bohater
IV A   Małgorzata Lechniak