Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2017/2018 

  

Semestr I   4 września 2017 r. - 12 stycznia 2018 r.
dla klas maturalnych do 15 grudnia 2017 r.
 
Semestr II   29 stycznia 2018 r. - 22 czerwca 2018 r.
dla klas maturalnych: 18 grudnia 2017 r. - 27 kwietnia 2018 r.
 
 
Wrzesień    
4.IX   - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 11:00
 
4 - 15.IX   - praktyki zawodowe uczniów klas trzecich
 
6.IX   - spotkanie informacyjno-organizacyjne dla rodziców klas pierwszych
    - zebranie z rodzicami
 
6 - 8.IX   - giełda podręczników używanych
 
5 - 15.IX   - zajęcia integracyjne w klasach pierwszych "Moja fajna klasa"
 
7 - 15.IX   - informacje dla maturzystów o zasadach egzaminów maturalnych
 
13.IX   - zebranie rodziców klas pierwszych z psychologiem i pedagogiem
 
do 22.IX   - termin składania przez uczniów klas IV deklaracji maturalnych do wychowawców klas
 
do 30.IX   - przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji w klasach pierwszych
 
Październik  
13.X   - ślubowanie klas pierwszych
    - uroczystość z okazji Dnia KEN
 
23 - 27.X   - Tydzień Patrona Technikum Budownictwa i Architektury nr 1
 
25.X   - zebranie z rodzicami wszystkich klas
 
Listopad    
XI   - matura próbna z języka polskiego, matematyki, języka obcego
 
do 20 XI   - wystawienie propozycji ocen semestralnych w klasach maturalnych
 
22.XI   -zebranie z rodzicami wszystkich klas; w klasach maturalnych przekazanie informacji o proponowanych ocenach semestralnych
 
Grudzień    
do 8.XII   - wystawianie ocen semestralnych w klasach maturalnych
    - wystawienie propozycji ocen semestralnych w klasach I - III
 
13.XII   - zebranie z rodzicami: w klasach maturalnych - przekazanie wyników klasyfikacji semestralnej; w klasach młodszych - przekazanie informacji o proponowanych ocenach semestralnych
 
15.XII   - koniec I semestru w klasach maturalnych
 
23 - 30.XII   - zimowa przerwa świąteczna
 
Styczeń    
do 5.I   - termin wystawiania ocen semestralnych w klasach I - III 
 
10.I.   - zebranie z rodzicami: w klasach młodszych - przekazanie informacji o ocenach semestralnych; w klasach maturalnych - dzień otwarty
 
11.I.   - egzamin zawodowy z kwalifikacji B.30 - część pisemna
 
12.I   - Studniówka
 
17.I   -  egzamin zawodowy z kwalifikacji B.30 - część praktyczna
 
15 - 26.I   - ferie zimowe
 
Luty    
7.II.   - ostateczny termin zmian w deklaracjach maturalnych
 
12 - 23.II   -  praktyki zawodowe uczniów klas trzecich
 
Marzec    
III.   - próbna matura z matematyki
 
do 26.III   - wystawianie propozycji ocen końcoworocznych w klasach maturalnych
 
29.III - 3.IV   - wiosenna przerwa świąteczna
 
Kwiecień    
4.IV   - zebranie rodziców wszystkich klas; w klasach maturalnych przekazywanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych
 
do 20.IV   - termin wystawiania ocen końcoworocznych w klasach maturalnych 
 
25.IV   - zebranie z rodzicami w klasach I - III
 
27.IV   - zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych 
 
Maj    
2.V   - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 
4, 7, 8 V   - część pisemna egzaminu maturalnego; dla klas I i II - dni wolne
 
9 - 22.V   - część pisemna i ustna egzaminu maturalnego
 
do 25.V   - wystawienie propozycji ocen końcoworocznych w klasach I - III
 
30.V   - zebranie z rodzicami - przekazanie informacji o proponowanych ocenach końcoworocznych
 
Czerwiec    
1.VI   - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
 
do 15.VI    - termin wystawiania ocen końcoworocznych
 
19.VI   -  egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - cześć pisemna
 
22.VI - 8.VII   - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - B.18 część praktyczna
     
22.VI   - zakończenie roku szkolnego 2017/2018
 
26.VI   -  egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - cześć praktyczna, której jedynym rezultatem jest dokumentacja