Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

I semestr – 1 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.

II semestr – 3 stycznia 2022 r. do: a) 29 kwietnia 2022 r. (klasy maturalne)

b) 24 czerwca 2022 r. (klasy młodsze)

 

Data

Wydarzenie

Wrzesień 2021

1 IX

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Godz. 10.00 – klasy pierwsze TBiA – sala gimnastyczna; pozostałe klasy TBiA – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach

2-7 IX po 3,4,5 lekcji w czytelni

Giełda używanych podręczników

2 – 10 IX

Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych (wg grafiku zaproponowanego przez pedagoga szkolnego)

8 IX godz. 17.00

 

Zebranie z rodzicami wszystkich klas

 

8 IX godz. 18.30

Zebranie studniówkowe – wychowawcy i przedstawiciele rodziców z poszczególnych klas – czytelnia

od 14 września

Przekazanie uczniom klas maturalnych informacji o procedurach egzaminu maturalnego

15 IX godz. 17.00

Zebranie przedstawicieli do rady rodziców z dyrektorem szkoły

Październik 2021

14 X

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20 X

Zebranie z rodzicami. W klasach pierwszych przekazanie informacji o wynikach sprawdzianów „na wejście”.

18 – 22 X

Próbny egzamin maturalny

25 – 30 X

Tydzień Patrona TBiA

Listopad 2021

10 XI

Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości

12 XI

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22 XI – 3 XII

Próbny egzamin zawodowy BD.30 – klasy czwarte

Grudzień 2021

1 XII godz. 17.00

Dzień otwarty dla rodziców

do 17 XII godz. 15.30

Wystawienie ocen semestralnych

22 XII po 3 godz. lekcyjnej

Wigilie klasowe, wigilia szkolna

23 – 31 XII

Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 2022

7 I

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12 I godz. 17.00

Zebranie z rodzicami – podsumowanie wyników nauczania

17 – 22 I

Próbny egzamin maturalny

24 – 29 I

Tydzień Patrona LO

Luty 2022

31 I – 13 II

Ferie zimowe

Marzec 2022

7 – 11 III

Próbny egzamin maturalny

9 III godz. 17.00

Dzień otwarty dla rodziców

23 III godz. 17.00

Spotkanie informacyjne dla kandydatów do szkoły – „dzień otwarty”

21 III – 15 IV

Praktyka zawodowa dla klas: 3A, 3E, 3G, 3K

Kwiecień 2022

do 6 IV

Wystawienie propozycji ocen w klasach maturalnych

6 IV godz. 17.00

Zebranie z rodzicami; w klasach maturalnych – przekazanie informacji o proponowanych ocenach końcoworocznych

13 IV po 3. godz. lekcyjnej

Klasowe spotkania wielkanocne

14 – 19 IV

Wiosenna przerwa świąteczna

do 22 IV do godz. 15.30

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

20 – 22 IV

Próbny egzamin zawodowy BUD.12 – klasy trzecie

27 IV godz. 17.00

Spotkanie informacyjne dla kandydatów do szkoły – „dzień otwarty”

29 IV

Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

Maj 2022

2 V

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4 – 9 V

Egzamin maturalny – dni wolne od zajęć dydaktycznych

9 V – 3 VI

Praktyka zawodowa – klasy: 3AT, 3ET, 3GT, 3HT, 3KT

Czerwiec 2022

do 1 VI

Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

1 VI godz. 17.00

Zebranie z rodzicami – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych

do 15 VI

Wystawienie ocen końcoworocznych

17 VI

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24 VI

Zakończenie roku szkolnego 2021/22