Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Semestr I   1 września 2020 r. - 22 grudnia 2020 r.
 
Semestr II   4 stycznia 2021 r. - 25 czerwca 2021 r.
dla klas maturalnych: 30 kwietnia 2021 r.
 
 
Wrzesień    
1 IX   - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
 
7 - 11 IX   - zajęcia integracyjne w klasach pierwszych "Moja fajna klasa"
 
od 14 IX   - informacje dla maturzystów o zasadach egzaminów maturalnych
 
16 IX   - Zebranie przedstawicieli do rady rodziców z dyrektorem szkoły
 
do 25 IX   - termin składania przez uczniów klas IV deklaracji maturalnych do wychowawców klas
 
do 30 IX   - przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji w klasach pierwszych
 
Październik  
14 X   - ślubowanie klas pierwszych
    - uroczystość z okazji Dnia KEN
 
26 - 30 X   - Tydzień Patrona Technikum Budownictwa i Architektury nr 1
 
28 X   - zebranie z rodzicami wszystkich klas
 
Listopad    
9 - 13 XI   - matura próbna z języka polskiego, matematyki, języka obcego i jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym
 
Grudzień    
do 21 XII   - wystawianie ocen semestralnych
     
22 XII   - Koncert wigilijny; wigilie klasowe
 
23 - 31 XII   - zimowa przerwa świąteczna
 
Styczeń    
5 - 8 I   - matura próbna z języka polskiego, matematyki, języka obcego i jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym
 
13 I   zebranie z rodzicami – podsumowanie wyników nauczania  w pierwszym semestrze r. szk. 2020/21
 
15 I   - Studniówka
 
18 - 31 I   - Ferie zimowe
 
Marzec    
8 - 10 III   - matura próbna z języka polskiego, matematyki, języka obcego i jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym
     
10 III   - zebranie z rodzicami
 
Kwiecień    
1 - 6 IV   - wiosenna przerwa świąteczna
 
do 12 IV   wystawienie propozycji ocen końcoworocznych w klasach maturalnych
     
14 IV   - zebranie z rodzicami  uczniów klas maturalnych – przekazanie informacji o proponowanych ocenach końcoworocznych; pozostałe klasy – dzień otwarty
 
do 23 IV   - wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych
     
30 IV   - zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych 
 
Maj    
4 - 7 V   - część pisemna egzaminu maturalnego; dla klas I i II - dni wolne
 
4 - 28 V   - praktyka zawodowa klas trzecich
 
Czerwiec    
4 VI   - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
     
do 7 VI    - wystawienie propozycji ocen końcoworocznych w klasach I - III
 
9 VI   - zebranie z rodzicami - przekazanie informacji o proponowanych ocenach końcoworocznych
 
do 18 VI -  wystawienie ocen końcoworocznych
   
25 VI   - zakończenie roku szkolnego 2020/2021