Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

Semestr I   3 września 2018 r. - 18 stycznia 2019 r.
dla klas maturalnych do 14 grudnia 2018 r.
 
Semestr II   21 stycznia 2019 r. - 21 czerwca 2019 r.
dla klas maturalnych: 17 grudnia 2018 r. - 26 kwietnia 2019 r.
 
 
Wrzesień    
3 IX   - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 11:00
 
5 IX   - spotkanie informacyjno-organizacyjne dla rodziców klas pierwszych
    - zebranie z rodzicami
 
5 - 7 IX   - giełda podręczników używanych
 
5 - 14 IX   - zajęcia integracyjne w klasach pierwszych "Moja fajna klasa"
 
7 - 14 IX   - informacje dla maturzystów o zasadach egzaminów maturalnych
 
19 IX   - zebranie rodziców klas pierwszych z psychologiem i pedagogiem
 
do 21 IX   - termin składania przez uczniów klas IV deklaracji maturalnych do wychowawców klas
 
do 28 IX   - przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji w klasach pierwszych
 
Październik  
15 X   - ślubowanie klas pierwszych
    - uroczystość z okazji Dnia KEN
 
26 - 27 X - uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia Technikum Budownictwa i Architektury nr 1
 
22 - 27 X   - Tydzień Patrona Technikum Budownictwa i Architektury nr 1
 
30 X   - zebranie z rodzicami wszystkich klas
 
Listopad    
2 XI   - dzień wolny od zajęć lekcyjnych
     
XI   - matura próbna z języka polskiego, matematyki, języka obcego
 
do 17 XI   - wystawienie propozycji ocen semestralnych w klasach maturalnych
 
22 XI   -zebranie z rodzicami wszystkich klas; w klasach maturalnych przekazanie informacji o proponowanych ocenach semestralnych
 
Grudzień    
do 7 XII   - wystawianie ocen semestralnych w klasach maturalnych
     
do 10 XII   - wystawienie propozycji ocen semestralnych w klasach I - III
 
12 XII   - zebranie z rodzicami: w klasach maturalnych - przekazanie wyników klasyfikacji semestralnej; w klasach młodszych - przekazanie informacji o proponowanych ocenach semestralnych
 
14 XII   - koniec I semestru w klasach maturalnych
 
22 - 31 XII   - zimowa przerwa świąteczna
 
Styczeń    
do 11 I   - termin wystawiania ocen semestralnych w klasach I - III 
 
9 I - egzamin zawodowy z kwalifikacji B.33 - część praktyczna
   
10 I   - egzamin zawodowy z kwalifikacji B30, B.33  - część pisemna
     
16 I   - zebranie z rodzicami: w klasach młodszych - przekazanie informacji o ocenach semestralnych; w klasach maturalnych - dzień otwarty
 
17 - 19 I   - egzamin zawodowy z kwalifikacji B.30 - część praktyczna
 
18 I   - Studniówka
 
28 I - 10 II   - ferie zimowe
 
Luty    
7 II   - ostateczny termin zmian w deklaracjach maturalnych
 
Marzec    
III   - próbna matura z matematyki
 
do 29 III   - wystawianie propozycji ocen końcoworocznych w klasach maturalnych
 
Kwiecień    
3 IV   - zebranie rodziców wszystkich klas; w klasach maturalnych przekazywanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych
 
do 12 IV   - termin wystawiania ocen końcoworocznych w klasach maturalnych 
 
24 IV   - zebranie z rodzicami w klasach I - III
 
26 IV   - zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych 
 
Maj    
2 V   - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 
6 - 8 V   - część pisemna egzaminu maturalnego; dla klas I i II - dni wolne
 
6 - 31 V   - praktyka zawodowa klas trzecich
 
do 24 V   - wystawienie propozycji ocen końcoworocznych w klasach I - III
 
29 V   - zebranie z rodzicami - przekazanie informacji o proponowanych ocenach końcoworocznych
 
Czerwiec    
do 13 VI    - termin wystawiania ocen końcoworocznych
 
17 VI   -  egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe B.33 - cześć praktyczna
 
18 VI    - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - B.33 część pisemna
     
21 VI   - zakończenie roku szkolnego 2018/2019