Konto Rady Rodziców

Numer konta bankowego Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 23
ul. Górnośląska 31
00-432 Warszawa

Bank Pekao S.A. Oddział Warszawa
02 1240 5918 1111 0000 4908 4023

Przy wpłacie prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza