Informacje

Informacje dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, które kształcą w zawodach.

Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, oprócz kwestionariusza-podania, składają także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonych zawodach.

Kandydaci do techników będą mogli bezpłatnie wykonać badania lekarskie w przychodniach medycyny pracy, których adresy znajdują się w linku "Wykaz placówek wykonujących bezpłatne badania lekarskie" oraz na odwrotnej stronie skierowania na badania lekarskie uzyskanego w naszej placówce.

pdficon_small.pngWykaz placówek wykonujących bezpłatne badania lekarskie.

Sposób postępowania kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkół kształcących w zawodzie:

  1. Kandydat zakwalifikowany do klasy Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 powinien zgłosić się do sekretariatu uczniowskiego w celu otrzymania skierowania na badania lekarskie zgodne z kształceniem w danym zawodzie.
  2. Po wykonaniu badań, kandydat jest zobowiązany dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
  3. W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy złożyć:
    • oryginał zaświadczenia lekarskiego,
    • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
    • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.