Dlaczego my?

Szkoła z ponad 100-letnią tradycją

 • chcesz zdobyć intratny zawód?
 • chcesz pracować w branży budowlanej?
 • chcesz być najbardziej poszukiwanym pracownikiem w kraju i w krajach Unii Europejskiej?
 • oczekujesz bogatej oferty edukacyjnej?
 • oczekujesz wysokiego poziomu nauczania?
 • chcesz rozwijać własne zainteresowania?
to nasza szkoła jest właśnie dla Ciebie!

Wstąp w mury naszej szkoły, a będzie to Twój dobry wybór.

Szkoła gwarantuje:

 • zdobycie kwalifikacji zawodowych,
 • miłą, przyjazną uczniom atmosferę panującą w szkole,
 •  ciekawe zajęcia dydaktyczne i dużo ćwiczeń praktycznych w przygotowanych do tego pracowniach.

Zostań naszym uczniem, a uzyskasz Dyplom technika i konkretny zawód.

Dlaczego właśnie ta szkoła?

Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego w Warszawie posiada długoletnią tradycję, zostało założone w 1918 roku pod nazwą "Królewsko-Polska Średnia Szkoła Budowlana". Jest najstarszą średnią szkołą budowlaną w Polsce, a może i w Unii Europejskiej.

Kadra pedagogiczna

 • dobre przygotowanie metodyczne,
 • dobra znajomość najnowszych technologii stosowanych obecnie w budownictwie,
 • umiejętność tworzenia miłej i przyjaznej atmosfery w szkole,
 • zawsze można liczyć na pomoc pedagoga szkolnego.

Warunki nauki

 • nauka w szkole trwa 5 lat,
 • uzupełnieniem przedmiotów ogólnokształcących są zajęcia związane z zawodem: budownictwo, konstrukcje budowlane, dokumentacja techniczna, komputerowe wspomaganie projektowania, organizacja robót budowlanych, itp.,
 • języki: angielski, niemiecki, włoski
 • w cyklu nauczania przewidziana jest praktyka budowlana, 4-tygodniowa w klasie trzeciej i czwartej oraz zajęcia praktyczne (jeden dzień w tygodniu) w klasie drugiej i trzeciej
 • szkoła nasza ma pełne zaplecze wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i wyposażenie klas do szkolenia w zawodzie budowlanym, oraz współpracuje ze szkołami technicznymi o profilu budowlanym z UE,
 • uczestniczymy w programie edukacji budowlanej zorganizowanym przez większe firmy, który służy jeszcze lepszemu kształceniu w zawodzie technik budownictwa,
 • przez wiele lat organizowaliśmy, a obecnie uczestniczymy w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,

Patronat Politechniki Warszawskiej - Wydział Inżynierii Lądowej

 • możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami i osiągnięciami w budownictwie,
 • udział uczniów w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników wydziału,
 • możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami i osiągnięciami w budownictwie,
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych (np. badanie materiałów budowlanych),
 • indeks uczelni dla najzdolniejszych uczniów naszego technikum,

Opieka Polskiego Związku Pracodawców Budowlanych,

 • organizowanie ciekawych praktyk,
 • dla najlepszych uczniów - praktyki za granicą,
 • zdobywanie przez uczniów, dodatkowych certyfikatów zawodowych,
 • spotkania z kadrą budowlaną podczas których będą prezentowane filmy, zdjęcia z ciekawych i najnowszych realizacji inwestycji,
 • możliwość zapoznania się z najnowszą dokumentacją budowlaną,
 • zwiedzanie ciekawych inwestycji budowlanych (nie tylko na terenie Warszawy), prowadzonych przez duże firmy zrzeszone w PZPB,
 • stypendia socjalne i stypendia naukowe dla uczniów najlepiej uczących się z przedmiotów zawodowych,
 • łatwiejsze znalezienie pracy po ukończeniu technikum,

Patronat Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,

 • doskonalenie programów nauczania,
 • popularyzacja zawodu i promowanie roli technika budowlanego w procesie realizacji obiektów budowlanych,
 • współpraca przy organizowaniu praktyk dla wyróżniających się uczniów na interesujących budowach,
 • organizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami kadry budowlanej, dotyczących w szczególności prezentowania nowych technik i technologii budowlanych,
 • coroczna nagroda dla ucznia o najwyższej średniej z przedmiotów zawodowych,

Porozumienie o współpracy z firmą DOKA Polska Sp. z o.o.

 • organizowanie cyklicznych szkoleń z technologii deskowań i rusztowań dla uczniów na zajęciach lekcyjnych,
 • udostępnianie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń,
 • udostępnianie filmów instruktażowych, materiałów wspomagających proces nauczania,
 • organizowanie wizyt na budowach DOKI,
 • wspieranie szkoły w jej rozwoju.

Porozumienie o współpracy z firmą BRICOMAN Polska Sp. z o.o.

Współpraca ma obejmować udział naszych uczniów w szkoleniach zawodowych organizowanych przez parterów firmy Bricoman oraz możliwość odbywania praktyk zawodowych w tej firmie.

Zajęcia dodatkowe

 • zajęcia z rysunku odręcznego, przygotowujące do egzaminu na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • koła zainteresowań
 • SKS (piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa, aerobic, piłka ręczna).

Po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych uczeń otrzymuje tytuł technika budowlanego i ma możliwość szybkiego podjęcia pracy w kraju i w UE. Z przekazanych nam informacji wynika, że nasi absolwenci nie mają żadnych trudności ze znalezieniem pracy w wyuczonym zawodzie i są cenionymi pracownikami. Natomiast zdanie matury - daje możliwość rozpoczęcia studiów wyższych (nie tylko na kierunkach technicznych).