Technik renowacji elementów architektury

Zadania zawodowe absolwenta tej klasy obejmują takie zagadnienia, jak:

 • prace remontowo-budowlane i naprawczo-renowacyjne zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów murów, tynków, polichromii, okładzin kamiennych i ceramicznych oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych,
 • projektowanie i wykonywanie sztukatorskich i kamieniarskich dekoracji architektonicznej, wykonywanie rekonstrukcji detali architektonicznych.

Technik renowacji elementów architektury może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach zajmujących się ochroną zabytków kultury,
 • muzeach,
 • kompleksach pałacowo-zamkowych,
 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków,
 • własnych firmach działających w obszarze renowacji zabytków oraz wykonawstwa dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów budowlanych,
 • pracowniach architektonicznych,
 • agencjach reklamowych,
 • biurach projektów,
  lub prowadzić własną działalność gospodarczą,